Saturday, September 6, 2008

Dö märs

Büä oprimob tradutis märas hiela Andersen, vilob ad dajonön märi votik. Pälauton fa Charles Perrault e pätraduton ini püks mekavik anik. Tiäd onik binon "Jifey". Openob tradutoti mära at in dils e ven mär ofinon lölo, okonletob dilis valik ini plad bal e nog balna odajonob märi lölik us.

1 comment:

volaflen said...

Ebinon blesir gretik ad reidön märi at. Danö!